Steven Wardenier

Werkwijze

Samen met u kritisch kijken naar de interne en externe analyse, daar begint het allemaal mee. De hoeveelheid kansen die bedrijven laten liggen maar die toch binnen handbereik zijn wil ik naar boven halen.

Werkwijze

Samen met u kritisch kijken naar de interne en externe analyse, daar begint het allemaal mee. De hoeveelheid kansen die bedrijven laten liggen maar die toch binnen handbereik zijn wil ik naar boven halen.

Wat heb ik te bieden?

Interne analyse

Allereerst kijken wij samen met u kijken naar de interne analyse. Hierbij willen wij graag de zaken onder de loep nemen die bij gedragen hebben aan waar het bedrijf nu staat. Dit doen wij door in gesprek te gaan met het personeel, maar ook met klanten en leveranciers. De interne geeft een duidelijke basis van de sterktes en zwaktes van de onderneming. Essentieel is dat deze zaken beheersbaar zijn door de onderneming zelf.

Externe analyse

De volgende stap is om te kijken naar de omgeving waar de onderneming in opereert. Dit doen wij door goed research te doen naar de externe omgeving met de vraag: waar liggen kansen of waar liggen bedreigingen? Dit zijn zaken waar de onderneming geen invloed op heeft. Wel kan de onderneming hier rekening mee houden. Deze kansen en bedreigingen vormen samen met de sterktes en zwaktes de basis voor de SWOT analyse.

SWOT analyse

Uit de interne en externe analyse onstaat de SWOT, een zeer krachtig stuk gereedschap om de optimale koers van de onderneming te bepalen.  Met meer dan twintig jaar ervaring in het opstellen van een goede SWOT en meer dan dertig jaar ervaring in het aansturen van een bedrijf, kunnen wij de SWOT zo opstellen dat het de onderneming in de juiste richting duwt, deze SWOT geeft handvaten voor de toekomst!

Strategie

Meestal komen er meerdere strategische opties uit de SWOT naar voren. Wij zullen daar met u doorheen lopen en geven u de onderbouwing. De keuzes die genomen moeten worden, zult u zelf maken, of samen met uw team. En die keuzes kunt u nu maken omdat u een heel goed beeld heeft waar u staat, hoe uw bedrijf in de markt staat en waar uw kansen liggen. 

Implementatie

Al tijdens het vormen van een nieuwe strategie dienen we na te denken over hoe we deze gaan verkopen. Extern maar zeker ook Intern. Uw mensen moeten deze omarmen. Dat doen ze wanneer ze deelgenoten zijn. We zullen dan input vragen bij de analyse, hen mee laten denken over de opties en hun betrekken in de besluitvorming.

Evaluatie

Mensen zullen groeien in hun nieuwe rol. Dat is een pad waarlangs zij bewegen en daar worden keuzes gemaakt. Dat is goed voor hen en ook goed voor de organisatie. Nazorg is hierin belangrijk voor de juiste keuzes.

Kopje koffie?

Samen eens een kopje koffie doen om te kijken wat ik voor u kan betekenen?